Kancelaria wspiera fundacje i stowarzyszenia poprzez:

  • sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (statutów, regulaminów, polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, itp.);
  • przygotowywanie projektów umów, a także dokonywanie analizy formalno-prawnej umów zawieranych przez organizację;
  • wskazywanie potencjalnych źródeł dofinansowań prowadzonej działalności, jak też przygotowywanie wymaganych wniosków o dofinansowanie (w tym z funduszy unijnych);
  • koordynowanie realizacji projektów, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi procedurami.