Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych, w zakresie:

 • obsługi prawnej bieżącej działalności spółdzielni,
 • obsługi prawnej walnych zgromadzeń,
 • obsługi prawnej posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ochronie praw lokatorów w zakresie:

 • sporządzania odwołań od uchwał o wykluczeniu z grona członków spółdzielni oraz prowadzenia procesów sądowych z tym związanych,
 • sporządzania odwołań od uchwał o wykreśleniu z grona członków spółdzielni oraz prowadzenia procesów sądowych z tym związanych,
 • zaskarżania wszelkiego rodzaju uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie bądź inne organy spółdzielni.

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości. Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach nieruchomości, w tym w szczególności:

 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości na których zostały:
 • wytyczenie linie energetyczne, rurociągi, gazociągi,
 • postawiono budynki na cudzym gruncie,
 • przeprowadzenie drogi.

Pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości:

 • reprezentowanie w negocjacjach,
 • przygotowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości.

Podziały nieruchomości:

 • zniesienie współwłasności,
 • ustalenie sposobu użytkowania,
 • wyodrębnianie lokali,
 • reprezentacja przed sądem.

Konflikty między współwłaścicielami:

 • sprawy związane z zarządem nieruchomością, rozliczeniem nakładów i zysków z nieruchomości,
 • reprezentacja przed sądem.

Kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości:

 • przygotowywanie i zawieranie umów z najemcami, dostawcami mediów,
 • prowadzenie spraw o eksmisję oraz o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali,
 • odzyskiwanie nieruchomości,
 • postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • wznowienie postępowania,
 • reprezentacja przed organami administracji i sądami.
 • Zasiedzenia.

Wspólnoty mieszkaniowe:

 • przygotowywanie umów,
 • zaskarżanie uchwał wspólnoty,
 • reprezentacja wspólnot i właścicieli lokali w sądzie.

Spółdzielnie mieszkaniowe:

 • obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych,
 • zaskarżanie uchwał podjętych przez organy spółdzielni,
 • ochrona praw lokatorów.

Księgi wieczyste:

 • prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • uaktualnienie księgi wieczystej.

Wiele innych i nietypowych spraw dotyczących nieruchomości.