Kancelaria Prawna Tłuczek & Wspólnicy specjalizuje się w kompleksowej obsłudze tak polskich jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony danych osobowych. Naszą oferta skierowana jest do firm o różnych profilach działalności, które wdrożyły już zasady ochrony danych osobowych i zależy im na weryfikacji ich prawidłowość lub dopiero chcą podjąć działania w tym kierunku.

Przekazując zagadnienia związane z ochroną danych osobowych przekazujecie Państwo nadzór nad przestrzeganiem zasad z zakresu danych osobowych w ręce profesjonalistów, dzięki czemu zostaje ograniczone ryzyko konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów.

FORMY WSPARCIA

RODO: Pomagamy przygotować organizację do spełnienia wymogów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r., stanowi rewolucję w ochronie danych osobowych przede wszystkim w zmianie podejścia do ochrony tych danych.

RODO odchodzi od ochrony danych polegającej wyłącznie na implementacji wymogów nałożonych przepisami prawa, na rzecz pełnego zaangażowania się organizacji w budowę własnego systemu ochrony danych osobowych, dopasowanego do profilu prowadzonej przez nią działalności. Tym samym RODO zobowiązuje organizacje, aby w wyznaczonych prawem granicach, same określiły posiadane kategorie danych osobowych i ryzyka związane z ich przetwarzaniem, a także same zdefiniowały adekwatne do nich zabezpieczenia. Wdrożenie rozwiązań zgodnych z RODO jest niezwykle istotne również z uwagi na wysokie kary finansowe, które wprowadza RODO, za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

ABI: Przejmujemy obowiązki związane z ochroną danych osobowych, nałożone przepisami prawa w tym zakresie. Proponujemy rozwiązania, które dopasowane są do potrzeb poszczególnych Klientów, a także wdrażamy rozwiązania, które przynoszą wymierne efekty.Pomagamy przygotować firmę do spełniania wymogów stawianych przez Unijne Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

DOKUMENTACJA

Opracowujemy i wdrażamy kompleksową, indywidualnie dopasowaną do każdego Klienta dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, zgodną z wymogami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przygotowujemy firmę do spełniania wymogów stawianych przez Unijne Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

AUDYTY

Przeprowadzamy kompleksowe działania mające na celu ocenę funkcjonowania firmy lub instytucji pod kątem spełniania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. W trakcie audytu badamy występowanie potencjalnych uchybień i niezgodności, a następnie przygotowujemy obiektywną i niezależną ocenę stanu faktycznego wraz z zaproponowaniem działań mających na celu wyeliminowanie uchybień oraz poprawienie skuteczności procesów związanych z ochroną danych osobowych.

WSPARCIE

Pomagamy w wypełnianiu obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych na Administratorów Danych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

REJESTRACJA

Pomagamy firmom przy wypełnianiu ustawowego obowiązku zgłaszania GIODO zbiorów danych oraz ich aktualizacji.