Zespół Departamentu prawa administracyjnego i procesu inwestycyjnego zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym oraz reprezentacją przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Ponadto doradzamy w zakresie problematyki dotyczącej budowy obiektów przemysłowych, poczynając od nabycia nieruchomości, przez procedurę pozwolenia na budowę, umowy z projektantami i wykonawcami, a na procedurze odbiorowej i egzekucji zobowiązań gwarancyjnych kończąc. Ponadto świadczymy pomoc prawną przy obsłudze procesu budowlanego inwestycji komunalnych, tworzymy i negocjujemy umowy z uczestnikami procesu budowlanego, w tym architektami i projektantami z innych branż. Nasi prawnicy prowadzą postępowania administracyjne związane z procesem budowlanym, w szczególności w związku z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę.

Prowadzimy negocjacje i spory sądowe związane z występującymi między uczestnikami procesu budowlanego konfliktami, dotyczącymi rozliczeń, a także wykonywania zobowiązań z rękojmi i gwarancji toczących się przed sądami oraz organami administracji publicznej.