Departament prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych zajmuje się doradztwem prawnym w tym zakresie oraz bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obsługą procesów tworzenia, połączeń i likwidacji spółek prawa handlowego.