Świadczymy usługi w zakresie prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego. Granica między dozwolonym ryzykiem gospodarczym, a karalną niegospodarnością jest i była trudno wyznaczalna.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie spraw o charakterze karnym. Obejmują one m.in. udzielanie konsultacji prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniu karnym na każdym jego etapie, sporządzanie opinii prawnych.

Oferujemy także usługi w zakresie oceny ryzyka z perspektywy prawnokarnej podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego, a poprzez to uniknięcie możliwości wykorzystania przez inne podmioty regulacji prawa karnego w walce z konkurencją.