Jako kancelaria prowadzimy sprawy przed sądami pracy, sporządzamy pozwy i odpowiedzi na pozwy. Przygotowujemy również odpowiednie wzory umów o pracę, regulaminy, kontrakty managerskie. Prowadzimy audyty prawno-pracownicze oraz pomagamy przy migracjach pracowniczych i pozwoleniach na pracę.