Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszono upadłość lub wobec których toczy się postępowanie upadłościowe. Świadczymy usługi na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, zarówno w opcji układowej jak i likwidacyjnej.

Zapewniamy merytoryczne i specjalistyczne doradztwo oraz reprezentację wierzycieli i upadłych w sporach z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi. Ponadto, nasi prawnicy uczestniczą w negocjacjach przy procedurach układowych i naprawczych. Sporządzamy również opinie prawne dotyczące upadłości, restrukturyzacji oraz działań naprawczych, jak i ustalenia stopnia zaspokojenia wierzyciela w danym postępowaniu. Posiadamy w zespole również odpowiednich specjalistów z zakresu wyceny i audytu upadłościowego.