Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz zakładów przemysłowych. Zakres naszych kompetencji obejmuje w szczególności: obowiązki związane z wykonywaniem działalności koncesjonowanej, postępowania koncesyjnego i administracyjnego, bezpieczeństwa zakładu i ciągłości produkcji. Rozumiejąc specyfikę zakładów przemysłowych prowadzimy obsługę prawną w obszarze:

 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych udzielających odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie,
 • doradztwo w zakresie zgodności wykonywanej lub planowanej działalności z wymogami regulacyjnymi rynku – przygotowujemy rozwiązania prawne do odpowiednich modeli biznesowych,
 • analizy ryzyka regulacyjnego – szacunki i wskazania sposobów zminimalizowania,
 • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z przemysłem ciężkim i zagadnienia implikowania nowych technologii,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej na rynkach wrażliwych,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed administracją publiczną i urzędami oraz postępowaniach spornych,
 • przygotowywania i negocjowania umów z partnerami w kraju i za granicą,
 • monitoring legislacyjny (monitorowanie prac legislacyjnych ministerstw, parlamentu, jak również prawodawstwa na poziomie Unii Europejskiej),
 • wczesne sygnalizowanie w sprawie projektowanych zmian w otoczeniu prawnym i jego skutkach,
 • opracowywanie zmian projektów aktów prawnych wraz z uzasadnieniem,
 • wsparcie w toku konsultacji społecznych i prac parlamentarnych.