Kancelaria Prawna Tłuczek & Wspólnicy oferuje pełne i profesjonalne doradztwo prawne w zakresie ochrony, obrotu prawami własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz firm i podmiotów operujących w różnych branżach. Obsługujemy zarówno firmy z kapitałem prywatnym jak i przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe.

Oferujemy pomoc prawną w konstruowaniu i negocjowaniu umów dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz reprezentowaniu interesów Klientów wobec kontrahentów jak i instytucji państwowych. Doradzamy i wspieramy prawnie w procedurze uzyskiwania patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji. Przygotowujemy opinie prawne i projekty umów dotyczące problematyki praw autorskich i praw pokrewnych, jak również doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących transferu praw autorskich, praw własności przemysłowej, uprawnień licencyjnych czy nowych technologii.

Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej.